Prawnicy

Maciej Glabas – Radca prawny

Prawnik posiadający wieloletnie doświadczenie w stałej i doraźnej obsłudze przedsiębiorstw. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek i prawa upadłościowego oraz prawa cywilnego, prawa budowlanego i prawa podatkowego.

W Kancelarii odpowiedzialny za tworzenie, rejestrację i obsługę spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni. Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dodatkowo pomaga klientom w sporach o podział majątku, zniesienie współwłasności i z zakresu prawa nieruchomości.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez następne lata sędzia m. in. Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w tym sędzia – komisarz. Założyciel Kancelarii. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-933.

Wojciech Glabas – Radca prawny

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie medycznym i prawie odszkodowań. W Kancelarii odpowiedzialny za stałą obsługę przedsiębiorców i podmiotów sektora medycznego. Pomaga klientom także w procesach odszkodowawczych, w tym w szczególności dotyczących błędów medycznych i szkód osobowych, reprezentując zarówno poszkodowanych, lekarzy i placówki medyczne. Prowadzi również procesy z zakresu prawa rodzinnego o rozwód, alimenty, powierzenie władzy rodzicielskiej i kontakty z dziećmi.

Od 2018r. na stałe związany z polskim oddziałem Grupy Storytel, w którym zajmuje się bieżącą obsługą prawną doradzając w aspektach prawnych z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa spółek i podatków.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-1839. Właściciel jednej z największych polski agencji koszykarskich – Underdog Sports Agency. Od 2020r. licencjonowany agent sportowy FIBA (ang. International Basketball Federation).

Prawnicy
Prawnicy

Damian Pruszkiewicz – Adwokat

Prawnik specjalizujący się w prowadzeniu postępowań karnych, karnego procesu gospodarczego oraz prawa wykonawczego. Z ramienia Kancelarii wielokrotnie występował w roli obrońcy bądź pełnomocnika w procesach karnych. Posiada także szerokie doświadczenie zawodowe obejmujące również prawo ochrony danych osobowych, w tym pełni funkcję Inspektora Danych Osobowych. Ponadto reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i rodzinnych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Członek Izby Adwokackiej w Olsztynie.

Daniel Janik – Radca prawny

Prawnik posiadający ponad 6-letnie doświadczenie w bankowości – jako radca prawny banku oraz analityk ds. zarządzania wierzytelnościami trudnymi. Reprezentuje klientów w sporach z bankami za włamania hackerskie na konta bankowe (tzw. sprawy phishingowe), jak też w postępowaniach związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do CHF. Doradza także w postępowaniach negocjacyjnych (restrukturyzacyjnych).

Jako in-house lawyer doradza przy inwestycjach liniowych związanych z budową, przebudową, czy szeroko pojętą modernizacją linii elektroenergetycznych wysokich napięć na terenie całej Polski. Jest pełnomocnikiem procesowym w postępowaniach cywilnych i administracyjnych związanych z pozyskiwaniem prawa drogi na potrzeby budowanej lub istniejącej infrastruktury liniowej (służebności przesyłu, bezumowne korzystanie z gruntu, zasiedzenia). Bierze udział, jako doradca, w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych związanych z inwestycjami elektroenergetycznymi.

W 2013 roku został najlepszym analitykiem banku PKO BP w Polsce (windykacja małych i średnich przedsiębiorstw).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-1540.

Prawnicy
Prawnicy

Jakub Wróblewski – Radca prawny

Prawnik procesowy posiadający wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym nastawieniem na prawo zobowiązań, prawo gospodarcze oraz prawo rodzinne. Prowadzi stałą obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych, jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Reprezentuje klientów w sporach przeciwko instytucjom finansowym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, m.in. w zakresie roszczeń z tytułu szkód komunikacyjnych, szkód na mieniu, szkód wyrządzonych ruchem przedsiębiorstw i innych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-1650.

Karol Bator – Radca prawny

Prawnik posiadający bogate doświadczenie zebrane przy obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym instytucji ubezpieczeniowych i jednostek budżetowych. W Kancelarii odpowiedzialny za sprawy związane prawem zamówień publicznych, prawem nieruchomości, obsłudze inwestycji budowlanych, dochodzeniu roszczeń majątkowych, w tym odszkodowawczych z OC/AC i konsumenckich.

Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą. W Kancelarii zajmuje się również sprawami bankowymi dotyczącymi kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF (tzw. kredytów frankowych).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-1537.

Prawnicy
Prawnicy

Justyna Karpińska – Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie aktualnie odbywająca aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.