Odszkodowania

Prawo odszkodowań jest jedną z naszych specjalności. Likwidujemy szkody i reprezentujemy Klientów w procesach przeciwko ubezpieczycielom dochodząc odszkodowań z tytułu szkód w wypadkach, a także w sprawach sprawy o błędy medyczne, wypadki przy pracy, wypadki w rolnictwie i tzw. wypadki na chodniku. Uzyskujemy zadośćuczynienia, odszkodowania i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach, bliskich osób zmarłych w wypadkach, osób poszkodowanych na skutek błędów w sztuce lekarskiej oraz w wyniku zakażeń szpitalnych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentujemy pracowników w sporach sądowych  o należne im świadczenia pracownicze i należyte respektowanie ich praw. Kancelaria oferuje pomoc w sprawach o wynagrodzenie za pracę, o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę i o przywrócenie do pracy, sprostowania świadectwa pracy, o mobbing i dyskryminację oraz roszczeń z tytułu wypadków przy pracy.

Upadłość konsumencka

Celem upadłości konsumenckiej jest pomoc dłużnikowi i umożliwienie mu powrotu do normalnego życia. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych pomagamy Klientom doprowadzić do ich oddłużenia. Sporządzamy wniosek o upadłość, reprezentujemy w toku postępowania upadłościowego, wspomagamy współpracę z syndykami, pilnujemy prawidłowości przebiegu postępowania dbając przy tym o słuszny interes dłużnika.

Prawo cywilne i spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego i spadkowego, w tym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Prowadzimy m. in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, z zakresu rękojmi za wady nabytych rzeczy, roboty budowlane, ustanowienie bądź wykreślenie hipotek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek.

Sprawy rodzinne

Zakres spraw rodzinnych, którymi zajmujemy się na co dzień jest szeroki. Doradzamy naszym Klientom w zakresie związanym z zawieraniem umów majątkowych małżeńskich – zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie. Pomagamy osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, jak i zobowiązanym do ich uiszczania. Prowadzimy sprawy o władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów, ustalenie ojcostwa czy adopcję. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach sądowych począwszy od wszczęcia postępowania aż do jego prawomocnego zakończenia

Prawo administracyjne i podatkowe

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu pożądanej decyzji administracyjnej oraz doradzamy jak właściwie sporządzić pismo kierowane do organów administracji publicznej. Reprezentuje Klientów zarówno przed organami administracji, urzędami skarbowymi, jak również sądami administracyjnymi. Doradzamy Klientom w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, pomocy społecznej i prawa podatkowego.

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Naszych Klientów reprezentujemy zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. Kancelaria zapewnia udział profesjonalnego pełnomocnika w rozprawie oraz, wedle życzenia Klienta, przygotowywanie pism procesowych. Naszym celem jest sprawić, by Klient czuł się pewnie i bezpiecznie, wiedząc czego może się spodziewać. Bierzemy udział w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, w sprawach rodzinnych, a także w sprawach o odszkodowania.

Rozwody i podział majątku

Dziesiątki spraw rozwodowych, które dotychczas prowadzili nasi prawnicy gwarantuje olbrzymie doświadczenie w tego typu sprawach. Bacząc na specyfikę spraw rozwodych, dążymy do tego, aby możliwie szybko przeprowadzić wszystkie czynności związane z procedurą sądową dążąc do korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz Klienta. Następnym naturalnym i nieodłącznym następstwem rozwodu jest podział majątku byłych małżonków. Również w tych postępowaniach będziesz mógł liczyć na naszą pomoc.

Prawo karne

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, przestępstw gospodarczych, a także postępowaniami karno-skarbowymi. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed organami ścigania, w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy. W ramach naszych usług oferujemy pomoc pokrzywdzonym, obronę podejrzanych przed organami ścigania, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia oraz reprezentacja skazanych.